Header afbeelding

Advisering bij kanker en werk

Advisering bij kanker en werk

Samenvatting

Bij 2% van alle werkenden is ooit kanker vastgesteld. De grootste groep bestaat uit vrouwen die na borstkanker weer aan het werk zijn gegaan. Veel kankerpatiënten kampen met restverschijnselen van hun behandeling, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of geheugenproblemen. Ruim 50% van de werkenden ervaart na kanker belemmeringen bij het verrichten van het werk. Het belangrijkste advies aan mensen na kanker met betrekking tot werk is actief en betrokken blijven. Ook is het belangrijk om werk en werkbehoud in beeld te houden en de bedrijfsarts of verzekeringsarts vroegtijdig in te schakelen – niet pas na het eerste ziektejaar. Hoe eerder die bij de begeleiding wordt betrokken, hoe meer ondersteuning hij kan bieden.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe vaak kanker op de werkvloer voorkomt, hoeveel mensen na kanker terugkeren naar werk en welke factoren de werkhervatting kunnen bevorderen;
  • kunt u mensen met kanker adviseren over werken en weet u welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van terugval;
  • hebt u kennis genomen van vroege functiegerichte re-integratie bij mensen met kanker.

Auteur

Dr. D.J. (David) Bruinvels,

Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, IKA-Ned, Hilversum. Ontwikkelaar van apps voor mensen met kanker. Px HealthCare. Amsterdam & Londen

Entreetoets

Beantwoord voor uzelf de volgende vragen, alvorens u het artikel gaat lezen. Wat weet u op dit moment van de advisering bij kanker en werk?

1. Bij meer dan een miljoen inwoners van Nederland is ooit de diagnose kanker gesteld.

2. Wat noemen patiënten als belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle re-integratie?

Verklarende woordenlijst
Literatuurlijst
Externe bronnen
Help en toelichting

Beeld bij dit artikel
Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe vaak kanker op de werkvloer voorkomt, hoeveel mensen na kanker terugkeren naar werk en welke factoren de werkhervatting kunnen bevorderen;
  • kunt u mensen met kanker adviseren over werken en weet u welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van terugval;
  • hebt u kennis genomen van vroege functiegerichte re-integratie bij mensen met kanker.
Samenvatting

Bij 2% van alle werkenden is ooit kanker vastgesteld. De grootste groep bestaat uit vrouwen die na borstkanker weer aan het werk zijn gegaan. Veel kankerpatiënten kampen met restverschijnselen van hun behandeling, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of geheugenproblemen. Ruim 50% van de werkenden ervaart na kanker belemmeringen bij het verrichten van het werk. Het belangrijkste advies aan mensen na kanker met betrekking tot werk is actief en betrokken blijven. Ook is het belangrijk om werk en werkbehoud in beeld te houden en de bedrijfsarts of verzekeringsarts vroegtijdig in te schakelen – niet pas na het eerste ziektejaar. Hoe eerder die bij de begeleiding wordt betrokken, hoe meer ondersteuning hij kan bieden.

Auteur

Dr. D.J. (David) Bruinvels,

Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, IKA-Ned, Hilversum. Ontwikkelaar van apps voor mensen met kanker. Px HealthCare. Amsterdam & Londen